از مهم ترین تحولات ژئوپلیتیکی در سالهای اخیر در منطقه غرب آسیا موضوع داعش و سوریه است که از پیامدهای آن دگرگونی روابط قدرت و موازنه نیروها در سطوح منطقه ای و فعال شدن قدرت های فرامنطقه ای و به خصوص منطقه ای جهت حضور و نفوذ در حوزه تمدنی حاضر می باشد که پیش از این به دلایلی قادر به ایفای نقش اساسی نبودند.

سیاستگذاری توسعه در ترکیه از سال 1963 با ماهیت الزامی برای بخش عمومی و ارشادی برای بخش خصوصی شروع شده و تا سال 2013 جمعاً9 برنامه پنج ساله ملی و یک برنامه چشم انداز برای سال 2023 تنظیم شده است. وظیفه تهیه برنامههای دراز مدت، میان مدت، نظارت بر اجرای سیاستهای اقتصادی جاری، بر عهده سازمان برنامهریزی است.

ای اف پی گزارشی در خصوص اقتصاد ترکیه منتشر کرد که بر اساس آن در سال پر چالش ۲۰۱۶ با کاهش رشد اقتصادی مواجه است. نکات اصلی گزارش به شرح زیر است:

گولن (متولد 1938) که با یک دیدگاه ماهرانه اسلام را با ایده جمهوری سکولار و بازار آزاد ترکیب کرده است. اسلام برای او هم یک هویت و یک نظام اخلاقی است. او پیروانش را از میان طبقه متوسط انتخاب کرده که به نوبه خود از بازار آزاد ترکیه در 1980، سود برده اند.

 سازمان شفافیت بین الملل در سال ۲۰۱۴ گزارش خود درباره فساد در ترکیه را با عنوان ترکیه: نگاهی به فساد و مبارزه با فساد منتشر کرده است که ترجمه متن کامل آن پیشروی قرار میگیرد.