امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

the politics of inaction in public policy

در دهه های اخیر ، علوم سیاستی تلاش کرده است تا به اهمیت عدم تحرک در سیاستگذاری عمومی بپردازد. عدم تحرک به مواردی اشاره می کند که سیاستگذاران "درمورد مسائل اجتماعی کاری نمی کنند". هدف این مقاله این است که برای مطالعه عدم تحرک در سیاستگذاری پایه جدیدی بریزد. این مقاله یک گونه شناسی پنج قسمتی از اشکال انفعال را به همراه تمرکز بر جزئیات محرک های اصلی عدم فعالیت در چهار سطح سیاستگذاری ارائه می دهد: افراد (رفتار انفعالی) ، سازمان های عمومی (آسیب شناسی اطلاعات) ، دولت ها (کنترل دستورکار و محافظه کاری) و شبکه ها (عدم هماهنگی و فقدان امکان سنجی). با شناخت چالش های مفهومی و روش شناختی تحقیق در مورد عدم تحرک سیاستی، به عنوان نتیجه گیری استراتژی هایی برای قرار دادن "عدم تحرک" در دستورکار پژوهش های علوم سیاستی ارائه می نماید.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

با توجه به اهمیت مسئله نگارش پروپوزال در نگارش پایان نامه که مبتلا به عده زیادی از محققان است تصمیم گرفتم در چند مقاله سلسله آموزشهای لازم برای نگارش پروپوزال را در اختیار خوانندگان گرامی قرار دهم. در قسمت اول این مقالات به چارچوب پروپوزال و چند و چون انتخاب موضوع می پردازم.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

براون هد و جان آلفرد

چکیده

امروزه مفهوم "مشکلات سیاستی بدفرم" تمرکز بیشتری را در تحقیقات سیاستگذاری به خود جلب کرده است، اما پیامدهای آن برای سازمان های عمومی کمتر مورد توجه بوده است. در اين مقاله، ابعاد سازماني و شناختي كه از ورای ادبيات پژوهشي در مورد مسایل سیاستی، مورد بررسي قرار گرفته است.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

مجموعه مقالات معتبر سیاستگذاری عمومی که از سوی نویسندگان به نام این حوزه در نشریات علمی سیاستگذاری عمومی منتشر شده و همگی متعلق به سال ۲۰۱۹ می باشند با هدف کمک به رشد و توسعه ادبیات نظزی علوم سیاستگذاری عمومی و تحلیل سیاستها در دسترس محققان و علاقمندان قرار می گیرد.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

هنگامی که در حضور یک شهروند عادی عبارت بروکراسی ذکر می شود، وی به فرمالیته اداری می اندیشد که برای دست یافتن به خدمت یا اطلاعاتی باید این مسیر را طی نمود. در واقع این واژه اشاره به هر سازمان نسبتا وسیعی از مقامات رسمی منصوب شده ای دارد که کارکرد اولیه اش، اجرای سیاستهای تصمیم گیرندگان می باشد،