امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

the politics of inaction in public policy

در دهه های اخیر ، علوم سیاستی تلاش کرده است تا به اهمیت عدم تحرک در سیاستگذاری عمومی بپردازد. عدم تحرک به مواردی اشاره می کند که سیاستگذاران "درمورد مسائل اجتماعی کاری نمی کنند". هدف این مقاله این است که برای مطالعه عدم تحرک در سیاستگذاری پایه جدیدی بریزد. این مقاله یک گونه شناسی پنج قسمتی از اشکال انفعال را به همراه تمرکز بر جزئیات محرک های اصلی عدم فعالیت در چهار سطح سیاستگذاری ارائه می دهد: افراد (رفتار انفعالی) ، سازمان های عمومی (آسیب شناسی اطلاعات) ، دولت ها (کنترل دستورکار و محافظه کاری) و شبکه ها (عدم هماهنگی و فقدان امکان سنجی). با شناخت چالش های مفهومی و روش شناختی تحقیق در مورد عدم تحرک سیاستی، به عنوان نتیجه گیری استراتژی هایی برای قرار دادن "عدم تحرک" در دستورکار پژوهش های علوم سیاستی ارائه می نماید.

مقاله بسیار ارزشمند فوق را می توانید از لینک زیر دانلود فرمایید

 

inaction
inactionسیاست بی سیاستی (INACTION) در سیاستگذاری عمومی
توضیحات بیشتر
قیمت : 20000 تومان
میزان تخفیف : 2000 تومان
مبلغ قابل پرداخت : 18000 تومان