امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

با توجه به اهمیت مسئله نگارش پروپوزال در نگارش پایان نامه که مبتلا به عده زیادی از محققان است تصمیم گرفتم در چند مقاله سلسله آموزشهای لازم برای نگارش پروپوزال را در اختیار خوانندگان گرامی قرار دهم. در قسمت اول این مقالات به چارچوب پروپوزال و چند و چون انتخاب موضوع می پردازم.

پروپوزال چیست؟

پروپوزال یک نقشه راه است و جزئیات در آن نیست بلکه یک طرح پژوهشی است که شامل ۳ فصل میشود:

فصل اول: شامل بیان مسئله -اهمیت و ضرورت تحقیق -اهداف و فرضیات -تعاریف مفهومی 

فصل دوم: پیشینه تحقیق ( مقالات محققان خارجی و ایرانی )

فصل سوم: حاوی روش تحقیق ( شامل متغییرها جامعه نمونه روش نمونه گیری)

 

تفاوت پایان نامه و پروپوزال :

 یک پروپوزال خوب فصل یک و دو و سوم یک پایان نامه را تکمیل میکند اما تفاوتهایی دارند:

1 زمان افعال :در پروپوزال زمان افعال آینده است اما در پایان نامه گذشته است.

2 پروپوزال - 3 فصل دارد اما پایان نامه 5 فصل دارد.

3 در پروپوزال جزئیات گفته نمیشود اما در پایان نامه تمام جزئیات را میگوییم.

4 در پروپوزال ما بحث و نتیجه گیری نداریم اما در فصل پنجم پایان نامه بحث و نتیجه گیری داریم .

 

اصول انتخاب موضوع

یکی از اشتباهات رایج دانشجویان استفاده کردن از عنوان بسیار بزرگ که از عهده ی یک کار علمی با محدودیت زمانی خارج است ، می باشد.

1 یک عنوان را به گونه ای انتخاب کنید که قابلیت اجرا داشته باشد

2 حتما آثار و نتایج مولفین دیگر را گردآوری کنید و در نظر داشته باشید و آنها را در کنار هم قرار بدهید تا کار پژوهشی خوبی انجام دهید (مانند پرسشنامه زاکرمن)

3 عنوان حتما باید نوآوری داشته باشد و کمتر روی آن کار شده باشد

4 عنوان باید بطور واضح مقاله یا تز را بیان کند

5 عنوان خیلی جزئی و خیلی کلی نباشد. -

6 عنوان بین - 12 تا 20 لغت باشد 

7 عنوان جذاب باشد

8 عنوان به روز باشد

9 از منابع علمی معتبر و یا نظر متخصصان استفاده کن .

مواردی که در انتخاب موضوع خوب اثر دارند

1 علاقه پژوهشگر 

2 بدیع بودن 

3 پژوهش پذیر بودن )قابل اجرا و بررسی کردن داشته باشد مثال کار کردن روی موجودات فضایی که پژوهش پذیر نیست (

4 اهمیت و اولویت 

5 توانایی پژوهشگر 

6 منابع مالی 

7 منابع اطلاعاتی 

8 به صرفه بودن 

9 انتخاب حوزه کاری 

10 کمک گرفتن از دیگران

 

ویژگی های یک عنوان خوب :

1 خاص باشد و به شکل کلی گفته نشود

2 عنوان باید حاوی متغییرهای اصلی پژوهش باشد .

3 عدم استفاده از فرمول و علائم اختصاری 

4 کوتاه باشد 

5 روشن و بدون ابهام و جذاب باشد 

6 اجتناب از آوردن کلمات اضافی 

7 زمان و مکان مطالعه هنگامی که زمانی نوشته میشود که پژوهش توصیفی باشد .

8 تکراری نباشد و نوآوری داشته باشد 

9 بر اساس فیلد و حوزه کاری که محصول علاقه و نیازهای محیطی هست انتخاب شود