به گزارش خبرگزاري فارس نشست «جايگاه ايثارگران اهل قلم در جنگ نرم» صبح امروز با حضور حجت‌الاسلام والمسلمين بهمن اكبري رايزني سابق ايران در تانزانيا، مجتبي شاكري ايثارگر و محقق دفاع مقدس، حسين قلجي عضو شوراي كتب ارزشمند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، منصور مير نماينده ايثارگران در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، مصطفي اميدي و محمود دامغاني در سراي اهل قلم نمايشگاه كتاب برگزار شد

حسين قلجي عضو شوراي كتب ارزشمند فرهنگ ايثار از ديگر سخنرانان اين نشست بود كه اظهار داشت: در جنگ نرم بايد به شناسايي فلسفه وجودي مفاهيم عميق آن آشنا بود و بعد به شناخت مبارزه با آن پي برد هرچند اين جنگ همان مختصات جنگ سخت را دارد و بايد تاكتيك‌هاي دشمن را خوب شناخت.
وي در ادامه افزود: 70 درصد ادبياتي كه وجود دارد در كليات خلاصه مي‌شوند و ما بايد از كليات خارج شده به مختصات بپردازيم.
قلجي با اشاره به اينكه در جنگ نرم زور بازو حاكم نيست، گفت: جنگ‌هاي جهان به دسته يك باستاني، قرون وسطي و مدرنيزم تقسيم مي‌شوند كه نيازمند اين هستيم كه در حوزه جنگ نرم ادبيات علمي و سنگين كه راهگشاي اين حوزه باشد توليد نماييم و به ترجمه ادبيات جنگ نرم هم بپردازيم.

قلجی با تاکید بر شناخت و مطالعه فلسفه وجودی و روش های جنگ نرم گفت: همانند جنگ سرد که بارها و بارها ابزار، نیروها ، تک ها و .. دشمن را بررسی می کنیم باید در جنگ نرم نیز این موارد را بررسی کنیم تا روش های مبارزه مناسب با دشمن را بیابیم.

وی با تاکید تعداد کم آثار راهگشا و علمی در زمینه جنگ نرم افزود: اغلب آثاری که درباره جنگ نرم در کشور ما منتشر شده، ترجمه است که برای فرهنگ ما و جنگ نرم ما کاربردی نخواهند داشت.

براي شناسايي روش هاي مبارزه با يك پديده اجتماعي، سياسي و فرهنگي بويژه پديده پيچيده جنگ نرم بايد در شناسايي و فلسفه وجود و ابعاد كلي اين مفاهيم تعمق كنيم.
وي افزود: همانگونه كه در جنگ سخت به مشخصات، تعداد نيروها و تاكتيك ها براي حمله به دشمن و جلوگيري از توطئه ها نياز داريم در جنگ نرم نيز بايد از كليات و فلسفه جنگ نرم غافل نشويم.
وي خاطرنشان كرد: ورود به اين بخش كار مشكلي است زيرا در اين رابطه تاكنون ادبيات مناسبي توليد نشده و 70 درصد ادبياتي كه در كشور ما توليد شده بيشتر به توصيف و توضيح كليات پرداخته است.

 مشاهده خبر در پایگاه فارس نیوز