امروزه کمبود منابع آب شیرین به مسئله ای جهانی تبدیل شده است و جهان شتابان و پرهراس به ژرفای فاجعه کمبود آب و مشکلات برخاسته از آن نزديک می شود. اكنون زنگ خطر حتی برای کشورهایی که منابع سرشار آب نیز داشته اند، به صدا درآمده است.

هنگامی که عراق و جنگ علیه تروریسم یا بحران مالی در راس مباحث بین المللی است٬ امکان حمله نظامی به تاسیسات اتمی ایران زیاد مورد توجه نیست. اما بر اساس گزارشهایی اسراییل و آمریکا به صورت جدی این گزینه را مد نظر قرار داده اند  هرچند در حال حاضر میلی به اجرای آن ندارند.

دكتر قلجي در خصوص نقش تأثيرات جهاني شدن بر ايران در سه بعد سياست، اقتصاد و فرهنگ معتقد است: در بعد تأثيرات جهاني شدن و جهاني سازي آن هم با گفتمان فرهنگي بايد گفت در اين زمينه با تهديدات مختلفي روبه رو هستيم.

مى دانيم كه در نظام بين الملل، كشورها از لحاظ امكانات و توانايى هاى مادى و معنوى،  در يك سطح قرار ندارند. به همين دليل و نيز دلايل ديگر،  منافع دولت ها گاهى با يكديگر در تعارض قرار مى گيرد و اين امر،  به بروز درگيرى ميان آنها مى انجامد. بر اين اساس،  تلاش مستمر براى تأمین امنيت ملى و گسترش دامنه آن،  يكى از مهم ترين اولويت هاى كشورها در عرصه سیاستگذاری امنیت است و تأمین بالاترين حد امنيت ملى، يكى از نگرانى هاى عمده دولت ها و يكى از پايه هاى سياستگذاری آنها در گذشته و حال تلقى مى شود. اما هنوز برای بسیاری به طور علمی و عملی آشکار نیست که امنيت ملى چيست؟ از چه عناصر،  وجوه، اركان و ابعادى برخوردار است؟ چه آسیبهایی دارد و چگونه به خطر مى افتد؟ و بالاخره، ساز و كارهاى تأمین، كسب و گسترش آن چيست؟

به گزارش خبرگزاري فارس نشست «جايگاه ايثارگران اهل قلم در جنگ نرم» صبح امروز با حضور حجت‌الاسلام والمسلمين بهمن اكبري رايزني سابق ايران در تانزانيا، مجتبي شاكري ايثارگر و محقق دفاع مقدس، حسين قلجي عضو شوراي كتب ارزشمند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، منصور مير نماينده ايثارگران در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، مصطفي اميدي و محمود دامغاني در سراي اهل قلم نمايشگاه كتاب برگزار شد