No items in cart

در حالیکه اعلام خط قرمز ها از سوی مقام معظم رهبری ایران در خصوص عدم اجازه بازرسی از سایتهای نظامی کار تیم مذاکرات هسته ای ایرانی را پیچیده و حساس کرده اما توسعه طلبی های عربستان و تلاش آن کشور برای نابودی شیعیان در منطقه منجر به تغییر در استراتژی دفاعی ایران از مدارا به مقابله خواهد شد. حسین قلجی، استاد مطالعات انقلاب اسلامی در دانشگاه تهران، در مصاحبه ای با بخش بین الملل با بیان این نکته گفت: پادشاهی عربستان، پس از تجدید سازمان دولت توسط سلمان بن عبدالعزیز، به ویژه با افزایش قدرت شاهزاده محمد بن سلمان، سیاست خود را به سمت جنگ فرقه ای و افراطی علیه ایران جهت داده که ایران اجازه نخواهد داد.

وی ادامه داد اگر عربستان سعودی به سیاست رادیکالزه کردن منطقه و حمله به کشورهای مسلمان ادامه دهد، ایران واکنش نشان خواهد داد و در حال حاضر، این واکنش تنها تاکتیکی است، اما اگر ریاض سیاست خود را متوقف نکند، ایران استراتژی کلان خود را تغییر خواهد داد و هیبت خود را نشان میدهد.

متن کامل مصاحبه در وبسایت خبرگزاری ال موندو