از مهم ترین تحولات ژئوپلیتیکی در سالهای اخیر در منطقه غرب آسیا موضوع داعش و سوریه است که از پیامدهای آن دگرگونی روابط قدرت و موازنه نیروها در سطوح منطقه ای و فعال شدن قدرت های فرامنطقه ای و به خصوص منطقه ای جهت حضور و نفوذ در حوزه تمدنی حاضر می باشد که پیش از این به دلایلی قادر به ایفای نقش اساسی نبودند.

با توجه به اهمیت و حساسیت بخش فرهنگ مطالعه در این زمینه از مهمترین حوزه های سیاستگذاری به شمار می رود لذا بر آن شدیم با نگاهی مقایسه ای و از دریچه آمارهای رسمی در اتحادیه اروپا نگاهی داشته باشیم به اصول و شیوه های سیاستگذاری فرهنگی در اروپا. لذا با همکاری و راهنمایی جناب آقای دکتر وحید که تجربه سالها زندگی در اروپا را داشته و از متخصصان سیاستگذاری فرهنگی می باشند مقاله ای در اسلوب علمی-پژوهشی فراهم آمد تا شاید مورد استفاده محققان حوزه سیاستگذاری فرهنگی واقع گردد. این مقاله در فصلنامه سیاست، دوره 44، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 813-830 منتشر شده و جدا از محتوا می تواند راهنمایی برای اسلوب نگارش مقالات در حوزه تحلیل سیاستها نیز به شمار آید.

گولن (متولد 1938) که با یک دیدگاه ماهرانه اسلام را با ایده جمهوری سکولار و بازار آزاد ترکیب کرده است. اسلام برای او هم یک هویت و یک نظام اخلاقی است. او پیروانش را از میان طبقه متوسط انتخاب کرده که به نوبه خود از بازار آزاد ترکیه در 1980، سود برده اند.

سیاستگذاری توسعه در ترکیه از سال 1963 با ماهیت الزامی برای بخش عمومی و ارشادی برای بخش خصوصی شروع شده و تا سال 2013 جمعاً9 برنامه پنج ساله ملی و یک برنامه چشم انداز برای سال 2023 تنظیم شده است. وظیفه تهیه برنامههای دراز مدت، میان مدت، نظارت بر اجرای سیاستهای اقتصادی جاری، بر عهده سازمان برنامهریزی است.

ای اف پی گزارشی در خصوص اقتصاد ترکیه منتشر کرد که بر اساس آن در سال پر چالش ۲۰۱۶ با کاهش رشد اقتصادی مواجه است. نکات اصلی گزارش به شرح زیر است: