به رغم نقض حقوق معنوی نویسندگان برخی کتب درسی را بدون اجازه ناشر در سایتها منتشر می نمایند ضمن اعلام اعتراض به این امر و صرفا جهت کمک به دانشجویانی که بضاعت تهیه کتاب را ندارند لینک کتاب آشنایی با قانون اساسی را قرار می دهم.

 درس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از دروس عمومی مجموعه انقلاب اسلامی است که برای دانشجویان گرامی دانشگاه صنعتی شریف تدریس می گردد. جهت آشنایی عزیزان با نحوه سوالات این درس نمونه ای از سوالات پایانی درس در اختیار عزیزان قرار می گیرد.