بنا به درخواست دانشجویان گرامی جزوه ای پیشنهادی جهت آشنایی با مطالب زمینه ای و پایه ای انقلاب اسلامی و ریشه های آن در اختیار آنها قرار می گیرد که می توانید از اینجا دریافت نمایید.

جزوه درسی انقلاب اسلامی و ریشه های آن
جزوه درسی انقلاب اسلامی و ریشه های آنجزوه درسی انقلاب اسلامی و ریشه های آن
توضیحات بیشتر
قیمت : 1500 تومان