نمونه سوالات آزمون پایان ترم درس انقلاب اسلامی و ریشه های آن جهت آشنایی دانشجویان گرامی با نحوه سوالات و سطح دشواری آن در سایت قرار گرفت. علاقمندان می توانند با مراجعه به منوی انقلاب اسلامی آن را مشاهده کنند. لازم به یادآوری است که منبع سوالات جزوه کلاسی دکتر قلجی می باشد.

 

۱- اولین نخست وزیر بعد از اشغال ایران در شهریور 1320 چه کسی بود؟

1. فروغی 2. صدر الاشرف 3. حکیمی 4. قوام السلطنه


۲- علت استعفاي دکتر مصدق در تیرماه سال 1331 ه ش چه بوده است؟

1. عدم موافقت مجلس با اختیار قانون گذاري دولت مصدق             2. عدم موافقت شاه با تصدي وزارت جنگ توسط دکتر مصدق
3. عدم ابراز تمایل مجلس سنا به نخست وزیري مصدق                4. کارشکنی دربار در دولت مصدق

۳- کدام یک از قوانین معروف زیر ، در دولت اقبال به تصویب رسید؟

1. قانون از کجا آورده اي 2. قانون اصلاحات ارضی 3. قانون کنسرسیوم نفتی 4. تصویب نامه انجمنهاي ایالتی وولایتی

۴- علت ایجاد فضاي باز سیاسی در سالهاي 55 و 56 در ایران چه بود؟

1. گسترش دامنه اعتراضات مردمی                                     2. فشار جامعه بین الملل در خصوص استبداد رژیم پهلوي
3. وابستگی سیاست خارجی ایران به تحولات داخلی آمریکا     4. احساس قدرت رژیم پهلوي نسبت به تحولات داخلی

۵- بر اساس دیدگاه مارکس، در کجا ارزش اضافی افزایش مییابد؟

1. کارخانجات کاملا صنعتی                                               2. بنگاههایی که کارگر بیشتر دارند
3. جوامع سنّتی                                                             4. بنگاههاي اقتصادي مکانیکی

۶- از نتایج اصلی تحریم تنباکو میباشد:

1. تولّد سیاسی مردم                2. اسلامگرایی مردم           3. ضربه بزرگ به روسیه             4. ملی شدن صنعت نفت

۷- کدام گزینه از برنامه هاي رژیم پهلوي در راستاي اسلام زدایی بود؟

1. باستان گرایی                    2. تهاجم فرهنگی                      3. خودباختگی                         4. کاپیتولاسیون

۸- واقعه 16 آذر سال 1332 و حمله به دانشگاه تهران به چه علت به وقوع پیوست؟

۱. مخالفت با ورود نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا به ایران
۲. مخالفت با دستگیري ومحاکمه دکتر مصدق
۳. مخالفت با کنسرسیوم نفتی
۴. مخالفت با دولت زاهدي

۹- کدام قرارداد، ایران را تحت الحمایه انگلستان قرار می داد؟

۱. قرارداد 1907 روسیه و انگلیس در مورد ایران
۲. قرارداد 1919 وثوق الدوله
۳. قرارداد 1915 روسیه و انگلیس در مورد ایران
۴. قرارداد 1921 دارسی

۱۰- کدام حزب در دوران اشغال ایران به دنبال جدایی آذربایجان از ایران بود؟

1. حزب توده                2. حزب خلق مسلمان آذربایجان                 3. حزب دموکرات آذربایجان                  4. حزب اراده ملی