قابل توجه دانشجویان گرامی درس انقلاب اسلامی و ریشه های آن، آزمون پایانی شما به صورت تستی برگزار خواهد شد و نمره آزمون نهایی شما 15 نمره خواهد بود که 5 نمره مابقی به صورت 2 نمره کارکلاسی (گزارش از یک کتاب) و 3 نمره حضور و مشارکت.