به مناسبت بزرگداشت سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران ،به همت رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در آدیس آبابا سمیناری با عنوان"انقلاب اسلامی با رویکرد بیداری اسلامی درمنطقه  آفریقای زیر صحرا" برگزار گردید و از میان مقالات ،پنج مقاله حایز رتبه برتر شدند

که مقالات به ترتیب زیر می باشد:

1- بررسی رابطه بیداری اسلامی در آفریقا و تاثیر پذیری آن از انقلاب اسلامی ایران توسط دکتر امیر عبداللهیان ،معاون محترم آفریقائی و عربی وزارت امور خارجه ج.ا.ا. 

2-مطالعه تطبیقی اصول و آرمانهای انقلاب اسلامی ایران و بیداری اسلامی در دنیای عرب و آفریقا توسط آقای دکتر قلجی از اساتید دانشگاه تهران

3-نقش شعراء و هنرمندان در انقلاب اسلامی ایران و فضای مجازی در بیداری اسلامی در آفریقا توسط خانم فریزر زئیودو(Frezer Zewude)از روزنامه نگاران فعال اتیوپیائی

4-ضرورت و چرائی نیاز به بیداری اسلامی توسط استاد هاشم اوکیرا (Hasheim Okera)از اندیشمندان سومالیائی

5نقش غیرمسلمانان در انقلاب اسلامی ایران و بیداری اسلامی در آفریقا توسط کشیش آبیدی تادیسه(Abeidi Tadesse)

 در این سمینار معاون عربی-آفریقایی وزارت امور خارجه در چند محور اساسی به ایراد سخنرانی پرداخت. وی ضمن تاکید بر نقش فزاینده قاره آفریقا در تحولات جهانی، تاکید کرد که قدرتهای سلطه گر که زمانی به صورت مستقیم به استعمار قاره آفریقا می پرداختند امروزه به منظور غارت منابع این قاره رو به اتخاذ سیاست جدید استعماری آورده اند.

همچنین  در ادامه سمینار آقای دکتر قلجی استاد مدعو دانشگاه تهران به ارائه سخنرانی با عنوان "مطالعه تطبیقی اصول و آرمانهای انقلاب اسلامی ایران و بیداری اسلامی در جهان عرب و آفریقا" پرداخت. وی با بیان اینکه سابقه جنبش بیداری اسلامی و بازگشت  به خویشتن در دنیای اسلام، به قبل از انقلاب اسلامی و اندیشه های سید جمال الدین اسدآبادی باز می گردد، گفت: با این وجود نمود عینی و موفق آن، انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 بود که منجر به ارایه یک الگوی همه جانبه  و جامع از سوی حضرت امام و عملیاتی شدن آن با رهبری مدبرانه و موفق حضرت آیه الله خامنه ای می باشد که به این دلیل در بین امت اسلامی مقبولیت و عمومیت یافته است.

وی در بخشی از سخنرانی خود گفت: "علیرغم تلاش اندیشمندان غربی برای ایجاد تفاوت میان این خیزش ها با نمونه عالی آن یعنی انقلاب اسلامی با این توجیه که این جنبشها صرفا به دنبال اصلاحات دموکراتیک هستند اما رویدادها، آرمانها و اصول حاکم بر این جنبشها نشان می دهد که بی گمان این جنبشها تحت تاثیر اصول، آرمانها و تجربه موفق انقلاب اسلامی در ایران است."

دکتر قلجی در ادامه، با رویکردی تطبیقی به مقایسه شباهتها و تفاوتهای انقلاب اسلامی ایران با بیداری اسلامی پرداخته و بیان داشت: توده ای و مردمی بودن، غیر چریکی بودن، رفتار برادرانه با ارتش، بازتولید اندیشه مقاومت، ضدیت با نظام سلطه، حاکمیت اسلامگرایان، محوریت اماکن مذهبی و مساجد و نیز موضوع فلسطین،  محورهایی هستند که جنبش بیداری اسلامی با انقلاب اسلامی دارای اشتراکات بسیار نزدیک می باشد اما در محورهایی مانند ارایه ایدئولوژی جایگزین، حفظ روحیه انقلابی، وجود رهبری و هدایت تاثیرگذار و نیز مدیریت سیاسی پس از پیروزی، بیداری اسلامی در مقایسه با انقلاب اسلامی دارای کاستی  های اساسی است که همین امر منجر به ضعف و سستی آنها در ادامه مسیر شده است. 

لینک خبر