ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

برای نگاه به واقعیت‌های جهان به خصوص پدیده مانند سیاستگذاری عمومی بی نهایت زاویه دید وجود دارد. نوشته حاضر به شناسایی و بررسی برخی از مهمترین فلسفه ها و چالش های فلسفی بنیان‌های سیاستگذاری عمومی مدرن را شکل داده اند یا تحت تاثیر قرار دادند می‌پردازد. از این رهگذر سفر علمی ما با مکاتب کلاسیک آغاز شده و با گذر از دوران مدرن فلسفه پست مدرن و فلسفه سیاستگذاری عمومی سده بیست و یک ختم می‌گردد ما در خلال طول مسیر به معرفی بسیاری از فیلسوفان بزرگ و حتی نه چندان مشهور خواهیم پرداخت که به مثابه سازندگان عینک هایی هستند که ما از ورای آنها پدیده ای به نام سیاستگذاری عمومی را می‌بینیم و درک می‌کنیم.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

جامعه كاركردي كامل كننده و گاهي رقابت‌آميز را در فرآيند سیاستگذاری از خود به نمايش گذاشته است. نقش روشن اعضاي جامعه عبارتست از نمايش خواسته‌ها و تقاضاهاي خود به حكومت و بيان اهداف دستوركارهاي خود از طريق فرايندي سياسي.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

سیاستها در مفهوم کلی الگوی عملی پایداری هستند که انتظارات مختلفی و گاهی متناقض را پاسخ داده و برای جلب همکاری در حل مسئله یا مشکل عمومی ایجاد انگیزه می نمایند. این الگوی عمل دو ویژگی بارز دارد:

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

با توجه به اهمیت و حساسیت بخش فرهنگ مطالعه در این زمینه از مهمترین حوزه های سیاستگذاری به شمار می رود لذا بر آن شدیم با نگاهی مقایسه ای و از دریچه آمارهای رسمی در اتحادیه اروپا نگاهی داشته باشیم به اصول و شیوه های سیاستگذاری فرهنگی در اروپا. لذا با همکاری و راهنمایی جناب آقای دکتر وحید که تجربه سالها زندگی در اروپا را داشته و از متخصصان سیاستگذاری فرهنگی می باشند مقاله ای در اسلوب علمی-پژوهشی فراهم آمد تا شاید مورد استفاده محققان حوزه سیاستگذاری فرهنگی واقع گردد. این مقاله در فصلنامه سیاست، دوره 44، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 813-830 منتشر شده و جدا از محتوا می تواند راهنمایی برای اسلوب نگارش مقالات در حوزه تحلیل سیاستها نیز به شمار آید.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

به اعتقاد جان دیویی برای هر رویداد ممکن است دو نوع پیامد وجود داشته باشد. یکی پیامدهایی که افراد را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار می دهد و دیگری پیامدهایی که به طور غیرمستقیم بر افراد اثر می گذارد. در روند تشخیص پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم، مسئله تمایز مشکل عمومی و خصوصی نیز مطرح می شود.