ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

با توجه به اهمیت مسئله نگارش پروپوزال در نگارش پایان نامه که مبتلا به عده زیادی از محققان است تصمیم گرفتم در چند مقاله سلسله آموزشهای لازم برای نگارش پروپوزال را در اختیار خوانندگان گرامی قرار دهم. در قسمت اول این مقالات به چارچوب پروپوزال و چند و چون انتخاب موضوع می پردازم.

ثبت ادامه مطلب...