ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

نمونه سوال پایان ترم درس خط مشی گذاری و سیاستگذاری در ایران که در دوره دکترای دانشگاه خوارزمی تدریس می گردد ارایه شده است.

آزمون پایان ترم درس خط مشی گذاری و سیاستگذاری در ایران

توجه: 

  • از شش سوال زیر فقط به پنج سوال -به انتخاب خود- پاسخ دهید.
  • حداکثر زمان پاسخگویی 60 دقیقه می باشد.
  • پاسخ ها خلاصه، گویا و خوانا نوشته شوند.

سوالات:

  • منازعه کمی گرایان و کیفی گرایان در سیاستگذاری عمومی را با توجه به نقدهای وارد بر روشهای SWOT و PPBS شرح دهید.
  • رهیافت سیستمی به سیاستگذاری عمومی را با تاکید بر نظریات دیوید ایستون و هافربرت توضیح داده و آنرا برای سیاستگذاری فرهنگی در ایران مورد استفاده قرار دهید.
  • ارتباط دولت و جامعه در فرآیند سیاستگذاری و نقش دولت در فرآیند سیاستگذاری عمومی در عصر جهانی شدن را بنویسید.
  • رهیافت نهادگرایی Institutionalism به سیاستگذاری عمومی و نقش نهادهای رسمی در سیاستگذاری عمومی از این دیدگاه را شرح دهید (برای مثالها از سیاستگذاری فرهنگی استفاده کنید)
  • نقش نخبگان در سیاستگذاری عمومی را با تاکید بر نظریه مثلث آهنین Iron Triangle و نظریه لاسول و لیندبلوم توضیح دهید.
  • مبانی معرفت شناختی Epistemologic سیاستگذاری عمومی در نظام جمهوری اسلامی ایران را شرح دهید.

 

 

موفق باشید-قلجی