ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

فصلنامه سیاستگذاری و مدیریت عمومی با ویراستاری  کیت بیکر، (دانشگاه ایالتی اورگان، ایالات متحده) کلر دانلوپ، (دانشگاه اکستر، بریتانیا) و ادواردو اونگارو (دانشگاه نورثمبریا، بریتانیا) زیر نظر کمیته سیاستگذاری عمومی (PAC) شورای عالی دانشگاهها (JUC) در بریتانیا است.

فصلنامه PPA با هدف انتشار مطالب اساسی کارشناسی شده در دامنه گسترده ای از سیاست های عمومی و دولت فعالیت می کند. این فصلنامه حاوی موضوعات مرتبط با تحولات اخیر در پژوهش علمی و عملی سیاست های عمومی، مدیریت عمومی، حکومت، مدیریت عمومی، تئوری سازمانها، تاریخ مدیریت دولتی، و سیاست اداری است.

رتبه این نشریه در میان گروه جامعه شناسی و علوم سیاسی ۲۵۷ از میان ۹۰۲ است و از دیتابیس اسکوپوس رتبه ۳۶ در بین ۱۱۳ را از آن خود کرده است. مهمتر اینکه بسیاری از اندیشمندان سیاستگذاری عمومی مانند مایکل هاولت و بی گای پیترز در این نشریه قلم می زنند.

برای دریافت مقالات این شماره با ایمیل مدیرسایت تماس بگیرید

شماره 33 اکتبر 2018

Special Issue: Questioning Policy Design

  • Policy design: Its enduring appeal in a complex world and how to think it differently 357

N Turnbull

  • The idea of policy design: Intention, process, outcome, meaning and validity 365

HK Colebatch

  • Heuristics for practitioners of policy design: Rules-of-thumb for structuring unstructured problems 384

R Hoppe F

  • Framing policy designs through contradictory emotions: The case of Czech single mothers 409

AP Durnova and EM Hejzlar

 

 

 

شماره ۳و۴ سال ۳۰  July-October 2015

 

Understanding the persistence of policy failures: The role of politics, governance and uncertainty

Michael Howlett, M Ramesh, and Xun Wu

 

What is policy failure? A primer to help navigate the maze

Allan McConnell

 

Analysing policy failure as an argumentative strategy in the policymaking process: A pragmatist perspective

Philippe Zittoun

 

State failure, governance failure and policy failure: Exploring the linkages

B Guy Peters

 

Implementation failures revisited: Policy regime perspectives

Peter J May

 

Health care reforms in India: Getting it wrong

Azad S Bali and M Ramesh

 

How to see failure: Attempts by the Inspectorate of Education to detect and disarm failure in Dutch education policy

Martijn van der Steen, Jorren Scherpenisse, Mark van Twist, and Paul ’t Hart