ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نشریه انتخاب عمومی یکی از معتبرترین نشریات حوزه سیاستگذاری و اقتصاد سیاسی است.

شماره ویژه این نشریه شماره 3 و 4 سال 162، به یادبود گوردون تالوک اختصاص به نقد و بررسی اندیشه های وی اختصاص داده شده است.

In remembrance of Gordon Tullock

درگذشت گوردون تالوک Gordon Tullock در تاریخ 3 نوامبر 2014، موجب تاثر محققان اقتصاد، سیاستگذاری عمومی، و علوم سیاسی در سراسر جهان شد. گوردون تالوک اندیشمندی بین المللی شناخته شده و مورد احترام برای کمک های خود به نظریه انتخاب عمومی، قانونگرایی٬ اقتصاد سیاسی، نظریه دولت رانتیر، و اقتصاد امپریالیسم بود و همچنین برای رهبری خود به عنوان مؤسس و رئیس انجمن انتخاب عمومی Public Choice Society 1962-1964، همچنین٬ به دلیل خدمت طولانی به عنوان سردبیر مجله انتخاب عمومی Public Choice از سال 1966، و رئیس انجمن اقتصادی جنوب، 1979-1980. در سال 1998، او همکار ممتاز انجمن اقتصادی آمریکا the American Economic Association شناخته شد اما گوردون تالوک بیشتر از یک محقق درخشان بود. او یک معلم، مربی، نویسنده ای تاثیرگذار و نظریه پردازی خیرخواه بود.