چاپ

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

«بررسی مدیریت عمومی» (Public Administration Review)، یک دوماهنامه حرفه ای و برترین مجله در زمینه مطالعات، نظریه ها و عمل مدیریت دولتی به مدت 75 سال بوده است. این مجله از طرف «انجمن آمریکایی مدیریت عمومی» (American Society for Public Administration) منتشر شده و هم از سوی دانشگاهیان و هم مدیران دولتی فعال در حوزه عمومی مورد استقبال قرار گرفته است. مقالات ارزشمند در طیف گسترده ای از موضوعات و نیز نقد های جذاب به کتب مربوطه، این مجله را به منبعی هیجان انگیز برای مطالعه و نیز از منابع مهم عرصه سیاستگذاری عمومی و مدیریت دولتی تبدیل کرده است به نوعی که در رتبه بندی های معتبر جهانی رتبه های بسیار مناسبی کسب کرده است:

 نمره 1.5  در شاخص 5Year Impact Factor

نمره 12 در شاخصISI Citation Reports Ranking 2012

رتبه 2 در رده مجلات سیاستگذاری و مدیریت عمومی گوگل اسکولاردرجه "A"در شاخص Australian Business Dean’s Council Rankings

 

مقالات برتر شماره4 سال 75

در شماره 75 این نشریه مقاله ای ارزشمند با عنوان «Putting the Public Back into Governance: The Challenges of CitizenParticipation and Its Future» منتشر شده است که به معرفی آن می پردازیم:

به اعتقاد نویسندگان مقاله «بازگرداندن عموم به حکمرانی»، دو دهه گذشته به عنوان دوران گسترش مشاهده ها زمینه حکومت مشارکتی به حساب می آید. این مقاله مدعی توانایی مشارکت شهروندان برای پیشبرد سه ارزش حکومت دموکراتیک است: اثربخشی، مشروعیت، و عدالت اجتماعی. افزایش محدودیت های بخش دولتی در بسیاری از جوامع، همراه با افزایش تقاضا برای تعامل با افراد و کارایی های فن آوری دیجیتال، راه را برای نوآوری در عرصه مشارکت با هدف استقرار حکومت کارامد هموار ساخته است.با تعمیق ضعف مشروعیت دموکراسی نمایندگی، باعث ایجاد فرصت برای ضرورت افزایش مشارکت شهروندان است اما تا کنون، تاثیر این افزایش مشارکت در مشروعیت روشن نشده است. در این میان، تلاش ها برای افزایش عدالت اجتماعی از طریق مشارکت شهروندان با بیشترین ابهام روبرو است. مقاله حاضر، با برجسته کردن سه چالش ایجاد حکومت مشارکتی موفق یعنی فقدان رهبری نظام مند، عدم اجماع مردم یا نخبگان در مورد جایگاه مشارکت مستقیم شهروندان و نیز دامنه محدود و ضعف نوآوری ها در حوزه مشارکت.