امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

شماره جدید فصلنامه مجله اروپایی تحقیقات سیاسی منتشر شد.

در شماره 54 این فصلنامه که اختصاص به نظریه جریانهای سیاستی کینگدان دارد و مطالعه مقالات آن برای محققین سیاستگذاری ضروری است، مقاله ای از مایکل هاولت با عنوان   جریانها و مراحل: آشتی با کینگدان و نظریه سیاستگذاری فرآیندیمنتشر کرده است که در ادامه معرفی می شود.

مایکل هاولت، آلن مک کانل و آنتونی پرل در مقاله خود می نویسند: 

استفاده از استعاره یکی از مشخصه های اصلی درک ما از فرآیندهای سیاستگذاری است اما جا افتاده تر از کاربرد "مراحل سیاستگذاری"/ "چرخه سیاستذاری "و" جریانهای سیاستی" –اشاره به نظریه کینگدان- نیست. این نظریه حتی کاربرد استعاره ها را کاهش میدهد-یعنی واقعگراتر است- چراکه نظریه های قبلی اغلب برای عدم تعامل با "دنیای واقعی" مانند نهاد سیاستگذاری، قدرت، ایدئولوژی، تلاطم و پیچیدگی مورد انتقاد بودند، در حالی که نظریه اخیر فقط بر روی مرحله تنظیم دستور کار متمرکز بود، اما با کاربرد اندک، در درک مراحل بعدی فرآیند سیاستگذاری نیز استفاده شد. نویسندگان تاثیرگذار عرصه سیاستگذاری، در این مقاله به دنبال کشف و پیشبرد فرصتهایی برای ترکیب نظریه های قبلی و این نظریه و کاربست آن در مراحل سیاست سازی و تصمیم گیری هستند. برای این کار، نویسندگان، چند نسخه مختلف از نظریه کینگدان شامل مدلهای سه، چهار و پنج جریانی را بررسی کرده و استدلال می کنند که یک مدل تلفیقی پنج جریانی، بالاترین ارزش تحلیلی را ارائه می کنند و دلیل آن سادگی استعاره هایش (ترکیب عناصری از دو مدل برجسته در مطالعات سیاستگذاری) در حالی که به ایجاد برخی از جنبه های پیچیده تر و ظریف تر از فرایندهای سیاستگذاری، مانند مدل های سیاستگذاری و سیستم های تو در تو در حکمرانی، کمک می کند.