امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 به اعتقاد Yehezkel Dror هزقیل دراور  (یهزکل درور) مدل تدریجی گرایی لیندبلوم به‌طور عمیق محافظه‌کارانه و مناسب شرایطی است که سیاستها در حال اجرا هستند یا رضایت‌بخش می‌باشند یا اینکه مسائل در طول زمان، به‌طور کامل ثابت می‌باشند و منابع نیز در دسترس هستند. او بر این باور است که مدل یادشده، تنها به کار تقویت محافظه‌کاری و نیروهای ضد نوسازی می‌آید. 

افزون آن‌که دراور، این مدل را مدلی ناعادلانه می‌داند، زیرا به هنگام غالب بودن این رهیافت، صاحبان قدرت، فرادست هستند درحالی‌که دارندگان قدرت کمتر، تغییر دادن را کاری مشکل می‌یابند. دراور به‌جای مدل‌های تدریجی گرا و عقلانیت گرا، جایگزینی را معرفی می‌کند.

مدل دراور در پی ضرورت عقلانیت محدود که سایمون بیان کرده نیاز به مطرح ساختن علوم مدیریتی و فنون مدیریت در سیاستگذاری را می‌پذیرد. اما بحث لاسول در این خصوص که مسائل پیچیده، نیازمند فراتر رفتن سیاستگذاری از چارچوب‌های خشک مدیریتی است را می‌پذیرد. لذا دراور دنباله‌روی رهیافت علوم سیاستگذاری لاسول است؛ یعنی تأکید بر ارزش‌های غیرعقلانی و نقش آن‌ها در سیاستگذاری. بنابراین، هدف او افزایش عقلانیت سیاستگذاری دولت است اما هم‌زمان به دنبال آن است تا ابعادی «فراعقلانیتی» را به تصمیم‌گیری سیاسی بدهد. او در مدل «بهینه گرایی هنجاری»، دو رهیافت تحلیلی و تجویزی را با یکدیگر در هم می‌آمیزد.

بنابراین دراور، مطلوب بودن عقلانیت مطلق را همچون هدفی که باید آن را در نظر آوریم، می‌پذیرد و محدودیت‌های آن را نیز شناسایی می‌کند، اما از مدلی طرفداری می‌نماید که سیاستگذاری را به جهتی منطقی‌تر سوق می‌دهد. او به‌جای کم کردن تأثیر جنبه‌های فراعقلانی، آن‌ها را به رسمت می‌شناسد و مدل سیاستگذاری هجده مرحله‌ای و دوسطحی را ارائه می‌دهد که سطوح آن عبارتند از: سطح عقلانی و سطح فراعقلانی. مرحلهٔ اول مدل وی، یعنی «پردازش ارزش‌ها»، شامل «مشخص کردن و تنظیم ارزش‌ها به شکلی است که راهنمایی عمومی برای شناسایی و تشخیص مسائل و همچنین، سیاستگذاری باشد». در زیر-مرحله عقلانی این مرحله جمع‌آوری اطلاعات ازنظر امکان‌سنجی و هزینه فرصت قرارگرفته و در زیر-مرحلهٔ فراعقلانی این مرحله، «قضاوت‌های ارزشی، دادوستدهای تاکتیکی و مهارت‌های ائتلافی مدنظر قرار دارند.

دراور ادعا می‌کند مدلش هم توصیفی است (در دنیای واقعی، تصمیم‌گیری به‌وسیلهٔ تأثیرات عقلانی و فراعقلانی هدایت می‌شود) و هم تجویزی (توسعه بخشیدن جنبه‌های عقلانی و فراعقلانی) و بر این باور است که مدل لیندبلوم یک مدل نیست چراکه به‌رغم این حقیقت که نیروهای محافظه‌کار، قوی هستند، تغییرات برای ارتقای سیاستگذاری عمومی و نیز پیشرفت و ترقی انسان، ضروری است.

بحث دراور از عوامل عقلانی و فراعقلانی در سیاستگذاری دارای نقاط مشترک زیادی با اندیشهٔ لاسول در خصوص علوم سیاستگذاری است اما مسئله‌ای که او را یک فن‌سالار طرفدار نظریه بالا به پایین می‌سازد، این است که لاسول، علوم سیاستگذاری را در روشنگری، آزادی و مردم‌سالاری صاحب نقش می‌دانست اما دراور، نقش بسیار کمی را برای عموم در سیاستگذاری می‌بیند و لذا، نقش عموم در سیاستگذاری، نقشی حاشیه‌ای و صرفاً محدود به ابراز عقیده در نحوهٔ اجرای یک سیاست یا اولویت ارزش‌های آن و همچنین، اشخاص سیاستگذار و شیوه‌های اتخاذ سیاستها است تا ایفای نقش برای تعیین اینکه کدام سیاستها به نفع آن‌هاست و کدام سیاست به ضرر آن‌ها است. به‌بیان‌دیگر ازآنجاکه عموم در تشخیص سود و زیان سیاست‌های عمومی برای جامعه ناتوان است لذا نقش عموم در سیاستگذاری محدود به تعیین عوامل کم‌اهمیت می‌باشد.

برگرفته از کتاب مبانی سیاستگذاری عمومی و تحلیل سیاستها ص 87

خلاصه از مطالب بالا در خصوص مدل دراور به زبان انگلیسی

نقر نظریه تدریجی گرایی لیندبلوم
نقر نظریه تدریجی گرایی لیندبلومحرکت آهسته به جلو: علم یا جبرگرایی نوشته هزقیل درور
توضیحات بیشتر
قیمت : 4000 تومان
ضجه های لیندبلوم در اصرار بر حفظ وضع موجود
ضجه های لیندبلوم در اصرار بر حفظ وضع موجودضجه و زاری لیندبلوم: اینکرمنتالیسم و اصرار مداوم بر حفظ وضع موجود نوشته مایکل آتکینسون
توضیحات بیشتر
قیمت : 2000 تومان
ارزشهای عمومی و نگرشهای سیاسی در کار مدیران دولتی
ارزشهای عمومی و نگرشهای سیاسی در کار مدیران دولتیارزشهای عمومی و نگرشهای سیاسی در کار مدیران دولتی
توضیحات بیشتر
قیمت : 1000 تومان