No items in cart
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

با توجه به اهمیت مسئله نگارش پروپوزال در نگارش پایان نامه که مبتلا به عده زیادی از محققان است تصمیم گرفتم در چند مقاله سلسله آموزشهای لازم برای نگارش پروپوزال را در اختیار خوانندگان گرامی قرار دهم. در قسمت اول این مقالات به چارچوب پروپوزال و چند و چون انتخاب موضوع می پردازم.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

مجموعه مقالات معتبر سیاستگذاری عمومی که از سوی نویسندگان به نام این حوزه در نشریات علمی سیاستگذاری عمومی منتشر شده و همگی متعلق به سال ۲۰۱۹ می باشند با هدف کمک به رشد و توسعه ادبیات نظزی علوم سیاستگذاری عمومی و تحلیل سیاستها در دسترس محققان و علاقمندان قرار می گیرد.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

هنگامی که در حضور یک شهروند عادی عبارت بروکراسی ذکر می شود، وی به فرمالیته اداری می اندیشد که برای دست یافتن به خدمت یا اطلاعاتی باید این مسیر را طی نمود. در واقع این واژه اشاره به هر سازمان نسبتا وسیعی از مقامات رسمی منصوب شده ای دارد که کارکرد اولیه اش، اجرای سیاستهای تصمیم گیرندگان می باشد،

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

براون هد و جان آلفرد

چکیده

امروزه مفهوم "مشکلات سیاستی بدفرم" تمرکز بیشتری را در تحقیقات سیاستگذاری به خود جلب کرده است، اما پیامدهای آن برای سازمان های عمومی کمتر مورد توجه بوده است. در اين مقاله، ابعاد سازماني و شناختي كه از ورای ادبيات پژوهشي در مورد مسایل سیاستی، مورد بررسي قرار گرفته است.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

برای نگاه به واقعیت‌های جهان به خصوص پدیده مانند سیاستگذاری عمومی بی نهایت زاویه دید وجود دارد. نوشته حاضر به شناسایی و بررسی برخی از مهمترین فلسفه ها و چالش های فلسفی بنیان‌های سیاستگذاری عمومی مدرن را شکل داده اند یا تحت تاثیر قرار دادند می‌پردازد. از این رهگذر سفر علمی ما با مکاتب کلاسیک آغاز شده و با گذر از دوران مدرن فلسفه پست مدرن و فلسفه سیاستگذاری عمومی سده بیست و یک ختم می‌گردد ما در خلال طول مسیر به معرفی بسیاری از فیلسوفان بزرگ و حتی نه چندان مشهور خواهیم پرداخت که به مثابه سازندگان عینک هایی هستند که ما از ورای آنها پدیده ای به نام سیاستگذاری عمومی را می‌بینیم و درک می‌کنیم.