ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

براون هد و جان آلفرد

چکیده

امروزه مفهوم "مشکلات سیاستی بدفرم" تمرکز بیشتری را در تحقیقات سیاستگذاری به خود جلب کرده است، اما پیامدهای آن برای سازمان های عمومی کمتر مورد توجه بوده است. در اين مقاله، ابعاد سازماني و شناختي كه از ورای ادبيات پژوهشي در مورد مسایل سیاستی، مورد بررسي قرار گرفته است.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

هنگامی که در حضور یک شهروند عادی عبارت بروکراسی ذکر می شود، وی به فرمالیته اداری می اندیشد که برای دست یافتن به خدمت یا اطلاعاتی باید این مسیر را طی نمود. در واقع این واژه اشاره به هر سازمان نسبتا وسیعی از مقامات رسمی منصوب شده ای دارد که کارکرد اولیه اش، اجرای سیاستهای تصمیم گیرندگان می باشد،

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

جامعه كاركردي كامل كننده و گاهي رقابت‌آميز را در فرآيند سیاستگذاری از خود به نمايش گذاشته است. نقش روشن اعضاي جامعه عبارتست از نمايش خواسته‌ها و تقاضاهاي خود به حكومت و بيان اهداف دستوركارهاي خود از طريق فرايندي سياسي.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

برای نگاه به واقعیت‌های جهان به خصوص پدیده مانند سیاستگذاری عمومی بی نهایت زاویه دید وجود دارد. نوشته حاضر به شناسایی و بررسی برخی از مهمترین فلسفه ها و چالش های فلسفی بنیان‌های سیاستگذاری عمومی مدرن را شکل داده اند یا تحت تاثیر قرار دادند می‌پردازد. از این رهگذر سفر علمی ما با مکاتب کلاسیک آغاز شده و با گذر از دوران مدرن فلسفه پست مدرن و فلسفه سیاستگذاری عمومی سده بیست و یک ختم می‌گردد ما در خلال طول مسیر به معرفی بسیاری از فیلسوفان بزرگ و حتی نه چندان مشهور خواهیم پرداخت که به مثابه سازندگان عینک هایی هستند که ما از ورای آنها پدیده ای به نام سیاستگذاری عمومی را می‌بینیم و درک می‌کنیم.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

با توجه به اهمیت و حساسیت بخش فرهنگ مطالعه در این زمینه از مهمترین حوزه های سیاستگذاری به شمار می رود لذا بر آن شدیم با نگاهی مقایسه ای و از دریچه آمارهای رسمی در اتحادیه اروپا نگاهی داشته باشیم به اصول و شیوه های سیاستگذاری فرهنگی در اروپا. لذا با همکاری و راهنمایی جناب آقای دکتر وحید که تجربه سالها زندگی در اروپا را داشته و از متخصصان سیاستگذاری فرهنگی می باشند مقاله ای در اسلوب علمی-پژوهشی فراهم آمد تا شاید مورد استفاده محققان حوزه سیاستگذاری فرهنگی واقع گردد. این مقاله در فصلنامه سیاست، دوره 44، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 813-830 منتشر شده و جدا از محتوا می تواند راهنمایی برای اسلوب نگارش مقالات در حوزه تحلیل سیاستها نیز به شمار آید.