وب سایت تخصصی سیاستگذاری عمومی

دکتر حسین قلجی استاد دانشگاه
Contact
Position:
دکترای علوم سیاسی و استاد دانشگاه
Address:
تهران خ شریعتی خ دولت پ ۲۸
تهران
۱۶۳۱۵۴۶۳۲۵
ایران
Phone:
۰۲۱۲۲۶۱۰۳۴۷
Mobile:
۰۹۱۲۴۹۱۰۸۹۵
Send an Email
(optional)