جریانها و مرحله ها در سیاستگذاری عمومی

جریانها و مرحله ها در سیاستگذاری عمومی: انطباق نظریه جریانهای سیاستی کینگدان و نظریه سیاستگذاری مرحله ای نوشته مایکل هاولت نشریه اروپایی مطالعات سیاسی
قیمت قیمت : 2000 تومان
2204 بازدید
نوع فایل : pdf

 

جریانها و مرحله ها در سیاستگذاری عمومی: انطباق نظریه جریانهای سیاستی کینگدان و نظریه سیاستگذاری مرحله ای

نوشته مایکل هاولت

نشریه اروپایی مطالعات سیاسی