ارزشهای عمومی و نگرشهای سیاسی در کار مدیران دولتی

ارزشهای عمومی و نگرشهای سیاسی در کار مدیران دولتی
قیمت قیمت : 1000 تومان
1301 بازدید
نوع فایل : pdf

 

ارزشهای عمومی و نگرشهای سیاسی در کار مدیران دولتی