مقالات معتبر سیاستگذاری عمومی سال ۲۰۱۹

مجموعه مقالات معتبر سیاستگذاری عمومی که از سوی نویسندگان به نام این حوزه در نشریات علمی سیاستگذاری عمومی منتشر شده
قیمت قیمت : 10000 تومان
231 بازدید
نوع فایل : zip
مجموعه مقالات معتبر سیاستگذاری عمومی که از سوی نویسندگان به نام این حوزه در نشریات علمی سیاستگذاری عمومی منتشر شده و همگی متعلق به سال ۲۰۱۹ می باشند با هدف کمک به رشد و توسعه ادبیات نظزی علوم سیاستگذاری عمومی و تحلیل سیاستها در دسترس محققان و علاقمندان قرار می گیرد.