نقر نظریه تدریجی گرایی لیندبلوم

حرکت آهسته به جلو: علم یا جبرگرایی نوشته هزقیل درور
قیمت قیمت : 4000 تومان
1351 بازدید
نوع فایل : pdf

حرکت آهسته به جلو: علم یا جبرگرایی نوشته هزقیل درور یکی از مقالات کلاسیک و اساسی سیاستگذاری در خصوص نظریه های سیاستگذاری است که مطالعه آن برای همه محققان سیاستگذاری ضروری است.