ضجه های لیندبلوم در اصرار بر حفظ وضع موجود

ضجه و زاری لیندبلوم: اینکرمنتالیسم و اصرار مداوم بر حفظ وضع موجود نوشته مایکل آتکینسون
قیمت قیمت : 2000 تومان
1653 بازدید
نوع فایل : pdf

ضجه و زاری لیندبلوم: اینکرمنتالیسم و اصرار مداوم بر حفظ وضع موجود

نوشته مایکل آتکینسون

فصلنامه سیاستگذاری و جامعه