ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بسیاری از صاحبنظران سیاستگذاری عمومی، تصمیم‌گیری را جوهر مدیریت سیاسی دانسته و موفقیت و شکست بسیاری از سازمان‌ها را در گرو تصمیم گیری مدیران آنها قلمداد کرده اند. برای مثال هربرت سایمون که در رابطه با مفهوم و مكانيسم تصمیم گیری مطالعات زیادی به عمل آورده، سیاستگذاری و تصمیم گیری را دو واژه هم معنی و مترادف دانسته و این وظیفه را مهم ترین و اصلی ترین وظیفه مدیر تلقی نموده است.

به علاوه از نظر پیتر دراکر سیاستگذاری چیزی جز تصمیم گیری نیست و تصمیم گیری کانون اصلی سیاستگذاری و اساس وظایف مدیران سیاسی را تشکیل می دهد و کیفیت سیاستگذاری تابع كيفيت تصمیم است. سیاستگذاران همواره با مسائلی مواجه هستند که اخذ تصميم از جانب آنان را می طلبد به طوریکه از یک سو چگونگی این تصمیم ها، میزان توفيق و تحقق اهداف نظام سیاسی را معین می کند و از سوی دیگر تصمیم گیری مجموعه ای از مراحل و اقدامات مشخص را در برمی گیرد که اطلاعات در آن نقش مهم و حیاتی را بر عهده دارد. در این فرایند، جریان اطلاعات همانند جریان خون، نقشی اساسی در حفظ حیات و سلامت نظام سیاسی دارد و فرایند تصمیم گیری را در مورد ساختار، تکنولوژی و نوآوری تغذیه می نماید. در نتیجه مشخص است که هر قدر دسترسی به اطلاعات در مراحل مختلف فرایند تصمیم گیری سریع تر، دقيق تر و بهنگام تر باشد، میزان اتكاء و اطمینان به تصمیمات اخذشده و نتایج آن بیشتر خواهدشد. برعکس اگر اطلاعات موجود برای تصمیم گیری و یا تعبیر و تفسیری که از آن می شود، صحيح نباشد، تصمیم اتخاذ شده تصمیم درستی نبوده و اقدامی که براساس آن به عمل می آید، احتمالا اقدامی بجا و موثر نخواهد بود. بنابراین نقش نظامهایی که بتوانند به سیاستگذاران در اتخاذ تصمیم هایشان کمک کنند، مهم و اساسی است. چنین نظامی، نظام پشتیبان تصمیم نام دارد. نظام پشتیبان تصمیم یک نظام اطلاعاتی است که به سیاستگذاران کمک می کند تا اطلاعات را دستکاری کرده و به شکل های دلخواه در آورند. سپس آنها را به صورت های متفاوتی تنظیم کنند و سرانجام بر اساس نظم جدیدی که به آنها داده اند، تصمیم های خاصی بگیرند.

مطالعه متن کامل از لینک زیر:

تصمیمگیری و سیستم پشتیبان تصمیم در سیاستگذاری
تصمیمگیری و سیستم پشتیبان تصمیم در سیاستگذاریبرای مطالعه متن کامل مقاله کلیک کنید
توضیحات بیشتر
قیمت : 3000 تومان
 • الگار اولسن
  Elgar Olsen
  نظریه پرداز اجرای سیاستها
  استاد مدرسه رهبری و سیاستگذاری دانشگاه ویرجینیا و متخصص سیاستگذاری مسکن در مرکز مطالعات سیاستگذاری مسکن.
 • ویلیام دان
  William Dunn
  استاد روابط بین الملل و سیاستگذاری
  وی نویسنده کتاب ارزشمند تحلیل سیاستها چ۶ و استاد دروس روشهای ارزیابی و کاربرد فناوری در تصمیم گیری در دانشکده علوم سیاسی دانشگاه پیتسبورگ است.
 • حزقیل دراور
  Yehezkel Dror
  استاد علوم سیاسی
  عضو موسسه رند، استاد مدعو دانشگاههای آمریکا و مشاور دولتها در امور راهبردی. از او 15 کتاب منتشرشده که مهمترین آنها سیاستگذاری بازنگری شده، سیاستگذاری در معرض آسیب و نیز دولتهای دیوانه میباشند.
 • مایکل هاولت
  Michael Howlett
  متخصص تحلیل سیاستها و سیاست اجتماعی
  نویسنده کتابهایی چون طراحی سیاست عمومی، انسجام سیاستگذاری برای توسعه پایدار و مطالعه سیاست عمومی است
 • میشل کروزیه
  Michel Crosier
  جامعه شناس فرانسوی و عضو آکادمی اخلاق سیاسی
  نویسنده کتابهایی مانند دولت مدرن و دولت میانه رو و از نظریه پردازانی است که بر سیاستگذاری تاثیرات عمیقی داشته است
 • توماس دای
  Thomas R Dye
  استاد علوم سیاسی دانشگاه فلوریدا
  نویسنده کتاب درک سیاستگذاری عمومی چ۱۵ و سیاست دولتها و اجتماعات چ۱۶ و متخصص نظریه تنازع سازمانی نخبه گرایی و تکثرگرایی. رییس انجمن علوم سیاسی و سازمان مطالعات سیاستگذاری.
 • پیتر دولیون
  Peter DeLeon
  استاد مدرسه علوم اداری دانشگاه کلورادو
  وی متخصص امنیت انرژی و محیط زیست است و همچنین متخصص اجرا می باشد. وی دارای مهمترین آثار درباره اجرای سیاستها و کاربرد فناوری در سیاستگذاری است.
 • آنتونی داونز
  Anthony Downs
  اقتصاددان و استاد سیاستگذاری اقتصادی
  وی عضو موسسه بروکینگز و استاد دانشگاه شیکاگو است. وی عضو ارشد موسسه رند بوده و کتاب معروف نظریه اقتصادی دموکراسی از اوست.

دکتر حسین قلجی

دکترای علوم سیاسی-سیاستگذاری عمومی از دانشگاه تهران.

 • رییس اداره مطالعات سلامت اداری
 • مدیر پروژه های علمی
 • مترجم
 • استاد دانشگاه

ادامه مطلب